news

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025

(06:02, 15/05/2020)

     Sáng ngày 15/5, tại phòng họp A1 Huyện ủy,  Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Mai Văn Quyết – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.
 


 

    Hội nghị lần này thực hiện bước thứ 5 về công tác nhân sự lần đầu cho các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên và lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Trước đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh và tóm tắt một số nội dung để hội nghị nắm được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tổ chức trọng thể trong thời gian 3 ngày. Dự kiến từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6 năm 2020, địa điểm tại nhà văn hóa huyện Hải Hậu. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong toàn huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các đồng chí đã tham gia tổ công tác để tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở. Toàn bộ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành tái cử ở tất cả các đơn vị đều trúng cử. Đặc biệt công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội đều được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thành công tốt đẹp. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành phát huy kết quả đạt được của Đại hội Đảng bộ cơ sở để tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ huyện.
    Tại hội nghị, đã thực hiện nội dung biểu quyết danh sách nhân sự đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn để giới thiệu lần đầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ mới.

Vũ Diên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |