news

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ 34 – Khóa XXVI

(09:19, 12/07/2019)

      Ngày 11-7-2019, Huyện ủy Hải Hậu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 34 – Khóa XXVI. Đồng chí Mai Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại biểu các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
 


 

      Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, triển khai kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm của huyện theo chương trình, kế hoạch đã đề ra: công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Việc xây dựng sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được thực hiện kịp thời, đúng quy định; việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII), chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương được triển khai tích cực, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường. Công tác lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ được thực hiện bài bản, hiệu quả, tạo dư luận tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kinh tế - xã hội ổn định và có bước phát triển; duy trì sản xuất nông nghiệp, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, chính sách xã hội, chính sách với người có công tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững. Phong trào xây dựng xóm, tổ dân phố nông thôn mới bền vững và phát triển được nhân rộng… Trong năm đã tổ chức thẩm định, công nhận 527/546 xóm, tổ dân phố đạt xóm, tổ dân phố nông thôn mới bền vững và phát triển. Thẩm định, hoàn thiện hồ sơ của 15 xã, thị trấn trình tỉnh thẩm định, công nhận đạt nông thôn mới bền vững và phát triển năm 2018. Triển khai tích cực Đề án xây dựng huyện Hải Hậu nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xóm, tổ dân phố, gia đình nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững” huyện Hải Hậu giai đoạn 2019-2023; chỉ đạo triển khai xây dựng điểm mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có 9 mô hình cấp xóm, 3 mô hình cấp xã và 3 tuyến đường kiểu mẫu. Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tích cực triển khai xây dựng các tuyến đường tham quan nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm.  
 


 

      Phát biểu tại hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy biểu dương những cố gắng mà tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong 6 tháng đầu năm 2019. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và các nhiệm vụ chính trị của huyện, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện luân chuyển cán bộ và kiện toàn các chức danh lãnh đạo theo quy định. Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và kê khai tài sản. Duy trì tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị. Triển khai sáp nhập xã, các xóm, tổ dân phố, cơ quan trên địa bàn huyện theo kế hoạch. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và xã, thị trấn. Tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung vận động, tuyên truyền cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia xây dựng nông thôn mới bền vững, nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ chức tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, xét công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia và chuẩn “Xanh, sạch, đẹp, an toàn”.
      Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bỏ phiếu bầu bổ sung ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trần Loan

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |