news

Hội LHPN huyện tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2021

(04:28, 23/02/2021)

    Thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Nam Định khóa XVI; thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện; căn cứ chương trình công tác của Ban chấp hành Hội LHPN huyện khoá XXI, chiều ngày 22/2/2021 Hội LHPN huyện tổ chức ký giao ước thi đua với Hội LHPN các xã, thị trấn, Hội phụ nữ Công an; triển khai các hoạt động năm 2021. Về dự hội nghị có đồng chí  đồng chí Lê Thị Thúy Nhài - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh.
     Tại hội nghị, Hội LHPN các xã, thị trấn, Hội phụ nữ Công an đã tích cực thảo luận, triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Nội dung ký kết sẽ tập trung vào 10 nội dung hoạt động như: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham gia có hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trong hệ thống Hội; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở. Chú trọng triển khai các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội, nâng cao chất lượng tổ chức hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Phụ nữ Hải Hậu chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững”;
    Thực hiện khâu đột phá Phát huy nội lực, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ trong toàn huyện chủ động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”; chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia các nhiệm vụ mà Hội đảm nhận để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện, như:  Đẩy mạnh việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường, trồng mới và chăm sóc các loại hoa, loại cây trên các tuyến đường dong xóm. Duy trì và nâng cao “Tuyến đường xanh - sạch- đẹp kiểu mẫu” do phụ nữ tự quản đã được công nhận năm 2018, 2019 và năm 2020. Mỗi cơ sở Hội tuyên truyền vận động ít nhất 30% chi hội thực hiện mô hình “Xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình”. Vận động gia đình hội viên phụ nữ có 02 thùng rác phân loại trong gia đình (thùng rác vô cơ và thùng rác hữu cơ). Duy trì mô hình nhóm “Phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT- Vì sức khỏe gia đình”. Thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên cùng gia đình tham gia mua thẻ BHYT, trong năm mỗi xã, thị trấn vận động hội viên cùng gia đình mua từ 500- 600 thẻ. Tiếp tục tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên phụ nữ thực hiện “mục tiêu kép”: quyết liệt phòng chống dịch Covid - 19 và tập trung phát triển kinh tế. Hướng dẫn các cấp Hội tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam (20/10). Triển khai hiệu quả Dự án 3: Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”; Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”. Duy trì hoạt động quỹ “Vì phụ nữ nghèo”; quỹ “Học bổng Hoàng Ngân”; thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025. Phối hợp với các Ngân hàng CSXH, chi nhánh TYM Hải Hậu ký kết nhận ủy thác các nguồn vốn hỗ trợ cho phụ nữ vay phát triển kinh tế. Nâng cao chất lượng hoạt động uỷ thác, phấn đấu tăng dư nợ, giảm tỷ lệ nợ quá hạn, không có nợ xấu.  Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đề ra. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ về Hội LHPN huyện.
 

 

     Kết thúc hội nghị, Hội  LHPN huyện, Hội LHPN các xã, thị trấn, Hội Phụ nữ Công an đã ký giao ước thi đua năm 2021.

 Trần Là

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |