news

HĐND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

(03:07, 25/11/2020)

    Sáng ngày 25/11 HĐND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Lưu Thị Nghiêm – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì hội nghị, dự hội nghị có đồng chí Đỗ Trung Kiên – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.
    Với mục đích để đại biểu HĐND huyện gặp gỡ trao đổi thông tin, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tiếp thu tổng hợp các kiến nghị của cử tri để phản ánh với HĐND huyện và các cơ quan chức năng có liên quan và là kênh thông tin, cơ sở quan trọng để đại biểu HĐND huyện xem xét, lựa chọn vấn đề chất vấn, giải trình kỳ họp. Thông báo với cử tri về nội dung trả lời và kết quả thực hiện của các cơ quan chức năng đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 15 HĐND huyện đến nay. Thông báo dự kiến, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
    Theo kế hoạch thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri sẽ diễn ra vào 08 giờ 00 phút, ngày 27/11/2020. HĐND huyện sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri tại 9 điểm thuộc 09 đơn vị bầu cử, tại các xã Hải Vân, Hải Lộc, Hải Tây, Hải Minh, Hải Tân, Hải Đường, Hải Hòa, Hải Xuân, Hải An.
 


 

    Kết thúc hội nghị, đồng chí Lưu Thị Nghiêm – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đề nghị:
    Các văn bản phục vụ cho hội nghị tiếp xúc cử tri đã được Văn phòng HĐND và UBND chuyển đến các đơn vị. Đề nghị các đại biểu tranh thủ nghiên cứu các văn bản để phục vụ hội nghị tiếp xúc tại đơn vị mình một cách tốt nhất.
    Thường trực UBMTTQ huyện phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức dẫn chương trình, duy trì buổi tiếp xúc cử tri, phân công cán bộ tổng hợp và chuẩn bị ý kiến cử tri và phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri. Báo cáo đồng chí Bí thư, Phó Bí thư xã, thị trấn về kế hoạch và thời gian tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri...
    Đề nghị Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn về tham dự tiếp xúc cử tri chủ động tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của địa phương mình, đăng ký phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.
    Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ như trong Kế hoạch số 33/KH – HĐND ngày 23/11/2020 của HĐND huyện.
    Thường trực HĐND phối hợp UBND, UBMTTQ xã, thị trấn tổ chức thông báo trên hệ thống Đài truyền thanh xã, thị trấn để đông đảo cử tri biết đến tham dự./

 Việt Hải

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |