news

Hải Phương tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng; học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng năm 2019

(04:08, 09/01/2019)

      Sáng ngày 08/01, Ban chấp hành  Đảng bộ xã Hải Phương long trọng tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí được tặng huy hiệu 55 -50 - 45 - 30 năm tuổi đảng; Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
 


     Tại hội nghị, thừa ủy quyền, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã trân trọng gắn Huy hiệu Đảng cho 11 đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng dịp này. Trong đó, có 01 đồng chí được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 04 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 05 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 01 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý mà các đảng viên được Đảng và Nhà nước trao tặng, thể hiện sự ghi nhận và trân trọng của Đảng đối với sự đóng góp của các đồng chí đảng viên vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Hy vọng, các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục giữ vững bản chất cách mạng, tiếp tục thực hiện tốt các quy định và tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 


 

      Hội nghị, cũng đã nghe đồng chí Phan Thế Quảng – Huyện ủy viên –Báo cáo viên cấp tỉnh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản trong Nghị quyết hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII.
     Tại hội nghị, cũng đã tập trung đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 2018, BCH Đảng bộ xã Hải Phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị của xã. Triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Trong năm Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 25. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và các nhiệm vụ của địa phương. Quán triệt Kết luận số 43 ngày 22/8/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh, chỉ thị 09 ngày 23/10/2018 của Huyện ủy Hải Hậu về việc: Tiếp tục tăng cường lãnh đạo đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo tố chức tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, đề án, quy định của Trung ương, của tỉnh, huyện đảm bảo các yêu cầu, đạt hiệu quả cao. Tổ chức học tập Chỉ thị 05 - CT/TW chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phân loại chất lượng Đảng viên năm 2018: Tổng số Đảng viên của Đảng bộ 418 đồng chí. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được biểu dương khen thưởng là 19,8%. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ  72,2%. Có 16/18 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ = 88,8%; 02 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ =11,2%.
      Công tác xây dựng chính quyền mặt trận và các đoàn thể: đã lãnh đạo tổ chức các kỳ họp HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 theo luật định. Thực hiện 3 cuộc giám sát chuyên đề của HĐND, các Ban của HĐND trên các lĩnh vực. Kiện toàn bầu chức danh phó chủ tịch HĐND xã và lấy phiếu tín nhiệm 07 chức danh do HĐND xã bầu theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thế chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. MTTQ: Tổ chức hội nghị hiệp thương bầu và kiện toàn chức danh Chủ tịch MTTQ và 01 thường trực MTTQ xã nhiệm kỳ 2013 -2018.
     Trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội: Chú trọng phát triển kinh tế hộ tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, năm 2018 cụm công nghiệp tiếp tục được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho các Công ty, Doanh nghiệp mở xưởng sản xuất, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho lao động tại địa phương và các xã lân cận. Đến nay đã có trên 7000 lao động đang làm việc tại Cụm công nghiệp, tạo công ăn việc làm cho trên 700 lao động địa phương. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trọng điểm, trong năm đã tổ chức xây dựng trụ sở UBND khu nhà phía Đông, khảo sát thiết kế mở rộng tuyến đường mốc đoạn chợ hàng ra xóm 13, nâng cấp bãi rác thải, thiết kế xây dựng đường trục xã, đổ đường nội đồng phía Nam xóm 3 đến xóm 4, xây nhà đa năng trường Tiểu học, kè sông Hoành chợ Hàng từ đập đò Hai Đồng đến Hải Long, xây dựng một số hạng mục khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Bảo Ninh, vận động nhân dân nâng cấp các tuyến đường điện xóm, đường trục xã bằng hệ thống cột đúc đèn led được 313 cột với kinh phí trên 1,2 tỉ đồng, đổ và nâng cấp các tuyến đường dong, đường nội đồng (tổng kinh phí huy động trong năm 2018 là khoảng 11 tỉ đồng). Trong xây dựng NTM, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 2 Nghị quyết, 7 Đề án phát triển KT-XH của Huyện uỷ, UBND huyện, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển. Tuyên truyền về công tác xây dựng xóm, xã nông thôn mới bền vững và phát triển (NTM nâng cao) giai đoạn 2018 – 2020. Đến nay 13/13 xóm đạt NTM bền vững và phát triển trong năm 2017, phấn đấu 100% số xóm được công nhận lại xóm NTM năm 2018, xã đạt NTM nâng cao trong năm 2019.
 


 

      Tại hội nghị, đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Vũ Diên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |