news

Đảng bộ xã Hải Giang tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

(03:55, 23/03/2020)

     Trong 2 ngày 20, 21-3-2020, Đảng bộ xã Hải Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Trần Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, tổ công tác của Tỉnh ủy, Huyện ủy, lãnh đạo một số cơ quan của huyện và 157 đại biểu đại diện cho 233 đảng viên trong Đảng bộ xã về dự Đại hội.
 


 

     Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã  lần thứ XXVIII trong điều kiện có những khó khăn, thuận lợi đan xen, Đảng bộ xã Hải Giang đã lãnh đạo nhân dân chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVIII đề ra. Cụ thể là: Tổng giá trị sản xuất bình quân đạt 295 tỷ đồng/năm (tăng 50 tỷ đồng/năm so với chỉ tiêu đại hội), thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 51 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế theo tổng sản phẩm: Nông nghiệp - Thủy sản : 25%; Công nghiệp -  Xây dựng: 39,6%; Thương mại - Dịch vụ : 35,4%. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân 1 ha canh tác năm 2020 đạt 135 triệu đồng. Thu ngân sách bình quân hàng năm là 7.576.800.000 đồng, tăng bình quân 31,6%/ năm so với chỉ tiêu đại hội. Tỷ lệ hộ nghèo 0,7%. Tỷ lệ phát triển dân số bình quân dưới 0,67%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95,6%, vượt chỉ tiêu Đại hội 10%. 11/11 xóm đạt xóm văn hóa, xóm NTM bền vững và phát triển. Cả 3 trường học đều đạt chuẩn quốc gia và đạt “xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đảng bộ, chính quyền đạt trong sạch vững mạnh, MTTQ và các đoàn thể tiên tiến trở lên.
     Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã nhiệm kỳ qua; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên.
 


 

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện  biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hải Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu là: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã Nông thôn mới đảm bảo chất lượng, có tính bền vững cao. Thực hiện đồng thời giữa xây dựng Nông thôn mới nâng cao với xây dựng  NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững”. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế, coi trọng việc đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt quy hoạch sản xuất, chăn nuôi theo vùng, đổi mới phương thức tổ chức sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, thực phẩm an toàn, thực phẩm sạch, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tạo điều kiện để cá nhân, doanh nghiệp tích tụ đất đai theo quy hoạch, vùng chuyên canh. Mở rộng các mô hình liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng sản phẩm OCOP mà Hải Giang có thế mạnh. Phát huy lợi thế về giao thông (có tỉnh lộ 21B, 488C) và vùng kinh tế sông Ninh Cơ để tiếp tục đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các làng nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.  Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngay sau Đại hội, BCH cần sớm xây dựng quy chế hoạt động của BCH – BTV Đảng ủy, đảm bảo lề lối làm việc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, thực hiện tốt quy định 1178 cuả Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá sinh hoạt chi bộ và Chỉ thị 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng đảng viên, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.
 
 

     Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hải Giang khoá XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hậu nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 6 đại biểu và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trần Loan

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |