news

Đảng bộ xã Hải An tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

(04:51, 14/05/2020)

     Trong 2 ngày 12,13-5-2020, Đảng bộ xã Hải An long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Mai Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Trần Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, tổ công tác của Huyện ủy, lãnh đạo một số cơ quan của huyện và 329 đại biểu đại diện cho hơn 600 đảng viên sinh hoạt tại 33 chi bộ trong Đảng bộ xã về dự Đại hội.
 
 

    Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 2 xã Hải An và Hải Toàn nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, mặc dù có những tồn tại và hạn chế nhất định, song Ban Chấp hành đảng bộ xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Phát triển kinh tế đúng hướng, có sự chuyển dịch tích cực, tốc độ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản phẩm tăng bình quân 7,3%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Tỷ trọng kinh tế ngành nông nghiệp giảm, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ tăng. Giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích canh tác đạt 127,5 triệu đồng/năm. Chương trình xây dựng Nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020 đã đạt được kết quả rất quan trọng trên các lĩnh vực. Nhân dân trong xã tích cực hiến đất mở rộng đường giao thông, đổ mới các tuyến đường phục vụ sản xuất, hình thành các vùng sản xuất tập trung, từng bước phát triển nông nghiệp hàng hóa bền vững. Tích cực triển khai thực đề án xây dựng làng nghề, củng cố khôi phục các nghề truyền thống, đẩy mạnh công tác dạy nghề, tạo thêm việc làm tăng thu nhập cho người dân. Trong nhiệm kỳ đã tạo việc làm thường xuyên cho trên 2.000 lao động có thu nhập khá, ổn định. Tổng vốn huy động trong 5 năm xây dựng Nông thôn mới trên 32 tỷ đồng, đến nay 27/27 xóm trong xã duy trì đạt xóm Nông thôn mới bền vững và phát triển. 6 xóm phấn đấu đạt xóm NTM kiểu mẫu.  Cả 3 cấp học đều đạt chuẩn Xanh – sạch – đẹp – an toàn và đạt chuẩn Quốc gia. Tỷ lệ tham gia mua BHYT đạt 91,2% dân số. Tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2019 là 1,28%, giảm 7,5% so với đầu nhiệm kỳ. Giữ vững Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội đạt tiên tiến trở lên.
    Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã nhiệm kỳ qua; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên.
 


 

    Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Mai Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Hải Toàn và Hải An trước đây và nay là xã Hải An đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh những hạn chế như trong báo cáo chính trị đã nêu đó là: Công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ đảng viên có lúc, có nơi còn hạn chế. Nhận thực của một số cấp ủy cơ sở, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ chưa sâu. Còn sai lệch nhận thức về pháp luật dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, mặc dù còn không ít khó khăn, nhưng Hải An vẫn có những thuận lợi cơ bản, Hải An cần tận dụng tốt lợi thế mới của địa phương sau khi sáp nhập nhằm xác định được hướng đi đúng đắn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống cho nhân dân và tập trung thực hiện tốt 1 số nội dung chủ yếu là:
     Một là, Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức Đảng phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Coi đây là vấn đề có ý nghĩa then chốt và quyết định để lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 27 đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, chú trọng xây dựng lớp kế cận đủ năng lực, trình độ, đảm bảo tính kế thừa, liên tục và đồng bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.
    Hai là,  làm tốt công tác quy hoạch đảm bảo khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế, coi trọng việc đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành trong sản xuất nông nghiệp, đổi mới phương thức tổ chức sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, thực phẩm an toàn, thực phẩm sạch, chất lượng cao. Tạo điều kiện để cá nhân, doanh nghiệp tích tụ đất đai, tổ chức các vùng chuyên canh, sản xuất nhiều sản phẩm hàng hoá có giá trị kinh tế cao. Mở rộng các mô hình liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu cho một số nông sản, phát triển thành sản phẩm OCOP.
    Ba là, trong xây dựng nông thôn mới cần có bước phát triển mới, thực hiện đồng bộ giữa xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững”, phấn đấu hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024.
    Bốn là, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, thực hiện hương ước xóm; nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trong các nhà trường, chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đối với việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ người lao động, đảm bảo an sinh xã hội để đối phó tác động tiêu cực của dịch Covid-19 của Chính phủ, Hải An cần thực hiện nghiêm, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng.
 


 

    Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hải An khoá XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hậu nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trần Loan

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |