news

Đảng bộ huyện Hải Hậu hoàn thành đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

(04:14, 20/05/2020)

    Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy Hải Hậu đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đẩy nhanh tiến độ đại hội bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định.
 


 

    Đảng bộ huyện Hải Hậu có 90 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Từ ngày 18/2/2020 Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ thị trấn Cồn, Đảng bộ Công ty Khai thác công trình thủy lợi huyện để tổ chức đại hội điểm; chọn Đảng bộ xã Hải Trung, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Đến ngày 13-5-2020, cả 90 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, bao gồm 34 đảng bộ xã, thị trấn; 7 đảng bộ doanh nghiệp; 49 chi bộ cơ quan đã hoàn thành đại hội nhiệm 2020-2025, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.
    Các đại hội được diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Một số đại hội diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, do đó công tác tổ chức đều tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn, sức khỏe cho các đại biểu dự đại hội.
 


 
 

    Các văn kiện tại đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, đúng quy định. Báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện những kết quả chủ yếu của việc triển khai nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ mới. Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình. Đại hội bầu đủ số lượng theo quy định, chất lượng nhân sự tham gia Ban chấp hành khoá mới bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu.
    Thành công của đại hội các Đảng bộ, chi bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện hải Hậu tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến sẽ tổ chức trọng thể trong thời gian 3 ngày (từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6 năm 2020), địa điểm tại nhà văn hóa huyện Hải Hậu.

Như Xuân

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |