news

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Hậu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(10:32, 15/04/2019)

      Trong 2 ngày 12 - 13/4/2019, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Hậu tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự, chỉ đạo đại hội có đồng chí Đoàn Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định; đồng chí Mai Văn Quyết - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, lãnh đạo các huyện, thành phố; các đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tăng, ni, linh mục, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện và 188 đại biểu thay mặt cho các tổ chức thành viên của MTTQ huyện, các đại biểu chính thức đến từ các xã, thị trấn, các cá nhân tiêu biểu đại diện cho các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn huyện.
 


 


 


 


 


 


 


 


 

      Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, sự chỉ đạo và h­ướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; công tác Mặt trận tiếp tục có bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ huyện lần thứ XXII đề ra.
      MTTQ và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động với nội dung thiết thực. MTTQ và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. MTTQ huyện và các xã, thị trấn đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức 257 hội nghị với 720 lượt ý kiến, đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Đại hội đảng bộ các cấp, dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”, nhất là phong trào “Xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển”. Phối hợp triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn số 34 của UBND huyện về thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng “Xóm văn hoá”, “Gia đình văn hoá”... được cán bộ và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Cùng với Đảng bộ và nhân dân trong huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2015, là huyện đầu tiên có 100% số xã, thị trấn đạt nông thôn mới. Kết quả xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển đã có 527/546 xóm (TDP) được công nhận, 15/35 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao, đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.
 


 

      Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị... Ban Thường trực UBMTTQ huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, mở 8 lớp tập huấn cho trên 1.500 lượt cán bộ làm công tác Mặt trận từ huyện đến các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Ban Thường trực UBMTTQ huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức 5 cuộc giám sát; phối hợp với HĐND huyện, Viện Kiểm sát huyện, Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện 25 cuộc giám sát; tổ chức góp ý phản biện 9 loại văn bản. 5 năm  qua MTTQ huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện 771 cuộc giám sát và góp ý phản biện 44 loại văn bản; tham gia hàng nghìn lượt ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền. Thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã giới thiệu 72 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, 1.566 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Tổ chức 245 hội nghị để những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử. Kết quả có 99,83% cử tri đi bầu, đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 9 đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện bầu được 44/45 đại biểu, đại biểu HĐND cấp xã bầu được 926/934 đại biểu, đảm bảo chất lượng đúng cơ cấu, không phải bầu lại, bầu thêm đại biểu. Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong nhiệm kỳ đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện và các xã, thị trấn tổ chức 12 hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, 2.310 hội nghị với Đại biểu HĐND các cấp; qua các hội nghị đã có 7.562 lượt cử tri tham gia phát biểu ý kiến.
      Công tác tôn giáo tiếp tục được quan tâm, mối quan hệ giữa MTTQ với các tổ chức tôn giáo ngày càng chặt chẽ; đoàn kết giữa các tôn giáo ngày càng được phát huy. Mối quan hệ phối hợp công tác giữa MTTQ với chính quyền và các tổ chức thành viên ngày càng được nâng cao. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp từng bước được đổi mới, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đội ngũ cán bộ mặt trận từ huyện đến cơ sở được kiện toàn theo hướng chuẩn hoá, trẻ hoá, chất lượng ngày càng được nâng lên. Vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh trật tự trên địa bàn huyện trong những năm qua. Trong nhiệm kỳ qua UBMTTQ huyện đã tiến hành hiệp thương kiện toàn bổ sung 26 vị uỷ viên UBMTTQ huyện; kiện toàn 16 Chủ tịch, 15 Phó chủ tịch, 17 Uỷ viên Thường trực UBMTTQ cấp xã. Đến nay, 100% cán bộ chuyên trách MTTQ huyện đều có trình độ Đại học, trong đó có 22/35 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ; có 505/546 Trưởng ban công tác Mặt trận là bí thư chi bộ. Công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ được tăng cường, đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho trên 1.600 lượt cán bộ làm công tác Mặt trận từ huyện đến các Ban công tác Mặt trận; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Mặt trận của huyện. Hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) các khu dân cư đều tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, ngày càng có nhiều khu dân cư tổ chức bữa cơm đại đoàn kết (năm 2018 có 387/546 khu dân cư tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, tăng 173 khu dân cư so với năm 2014). Ngày hội đã thu hút đông đảo nhân dân, cán bộ lãnh đạo của Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, con em quê hương về tham dự. Tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào việc củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. 5 năm qua đã quyên góp ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" được trên 7,3 tỷ đồng, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 6 tỷ đồng, quỹ nạn nhân chất độc da cam được trên 2,5 tỷ đồng, quỹ khuyến học trên 4,7 tỷ đồng.v.v.... Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh, các đơn vị, các nhà hảo tâm đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà trên 98.000 lượt đối tượng, hỗ trợ xây mới 129 ngôi nhà, sửa chữa 236 nhà với số tiền trên 32.614 triệu đồng. Vận động hiến 5.040 đơn vị máu, 80 người hiến giác mạc,... Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 quỹ "Vì người nghèo" của huyện hỗ trợ làm 11 nhà Đại đoàn kết trị giá 220 triệu đồng.
       Xếp loại thi đua hằng năm MTTQ huyện Hải Hậu luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh; có trên 83% UBMTTQ xã, thị trấn đạt xuất sắc, trên 86% Ban công tác Mặt trận đạt xuất sắc, không có đơn vị nào trung bình, yếu kém. Năm 2017, MTTQ huyện được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; năm 2018 được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; nhiều tập thể và cá nhân được Trung ương, Tỉnh, Huyện tặng Bằng khen và giấy khen.
 


 


 

      Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đoàn Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Mai Văn Quyết - Bí thư Huyện ủy biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Ủy ban MTTQ huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện cũng đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ huyện cần: Thường xuyên quán triệt các chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thực hiện có hiệu quả Đề án số 01 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII) về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”. Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”, phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào các tôn giáo làm hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự ổn định tình hình ở địa phương. Các cấp ủy Đảng thực hiện tốt vai trò vừa là thành viên vừa lãnh đạo đối với MTTQ, đồng thời Mặt trận làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo tốt các chương trình, nhiệm vụ công tác của Mặt trận. Đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên phát huy hơn nữa vai trò hạt nhân trong thực hiện Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ huyện; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước. Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thực hiện tốt các quy định về dân chủ ở cơ sở, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền phải thực sự trong sạch, vững mạnh có như vậy mới tạo niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, chính quyền là cơ sở để xây dựng sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa MTTQ với HĐND và UBND cùng cấp, xây dựng và thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên; hướng hoạt động về cơ sở. Đây là cơ sở quan trọng, là phương thức hoạt động cơ bản để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác Mặt trận và phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân. Các cấp chính quyền phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để MTTQ hoạt động trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận phải không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, tu dưỡng đạo đức, lối sống; tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn; lắng nghe, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thường xuyên phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kịp thời củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác Mặt trận khi có sự thay đổi. Tổ chức và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng động viên kịp thời và nhân rộng các mô hình, các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận. Động viên giúp đỡ những đơn vị khó khăn, tạo điều kiện cho mọi tập thể, cá nhân đóng góp sức lực, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 


 


 

      Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, phát triển; Đại hội MTTQ huyện Hải Hậu đã hiệp thương cử  73 ông, bà vào Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2019-2024; cử đoàn đại biểu gồm 23 ông, bà đi dự Đại hội MTTQ tỉnh; thông qua Nghị quyết Đại hội. Tại Hội nghị lần thứ Nhất UBMTTQ huyện khoá XXIII đã hiệp thương cử Ban Thường trực; ông Lại Văn Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện khóa XXII được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch UB MTTQ huyện Hải Hậu khóa XXIII, nhiệm kỳ 2019-2024./.

Kim Luyên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |