news

Đại hội đại biểu MTTQ xã Hải Phong nhiệm kỳ 2019-2024

(04:53, 10/01/2019)

      Trong hai ngày 09, 10/01/2019 Uỷ ban MTTQ xã Hải Phong tổ chức thành công Đại hội Đại biểu MTTQ xã lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Lại Văn Hà – Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện về dự tặng hoa chúc mừng.
 


 


 


 


 

      Nhiệm kỳ qua, UB MTTQ xã Hải Phong đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Xây dựng NTM bền vững và phát triển” đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động, khối đại đoàn kết toàn dân đã không ngừng được củng cố và tăng cường, thu hút thêm nhiều đoàn viên, hội viên. Nhiệm kỳ qua Mặt trận Tổ quốc xã đã kết nạp thêm 2 tổ chức thành viên là Hội Nạn nhân chất độc da cam (có 67 hội viên), Hội Cựu thanh niên xung phong (có 35 hội viên). Các tổ chức thành viên không ngừng củng cố về tổ chức và thu hút thêm hội viên. Các tổ chức đoàn thể tiếp tục được phát triển với nhiều loại hình câu lạc bộ, qua đó tập hợp, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia các phong trào của địa phương. Trong xây dựng NTM, Mặt trận Tổ quốc chủ trì phát động phong trào xây dựng “Xóm nông thôn mới bền vững và phát triển”, “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu”, các tổ chức thành viên chủ động xây dựng kế hoạch tham gia vào chương trình với những nội dung cụ thể, thiết thực. Mỗi tổ chức thành viên đi xung kích trên từng lĩnh vực gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc chủ trì trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang. Vận động nhân dân thực hiện làm cỗ đủ ăn, “Không làm cỗ chia phần”, “Ăn cỗ không lấy phần” được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đến nay đã làm thay đổi được nhận thức của nhân dân và đi vào nề nếp. Hiện nay đường làng, ngõ xóm đều được mở rộng, đổ bê tông, có điện thắp sáng, 22/22 xóm có nhà văn hoá với đầy đủ trang thiết bị, có tủ sách pháp luật, sân thể thao; nhân dân đã hiến 163,3 ha đất, trên 2000 ngày công lao động xây dựng nâng cấp đường giao thông xóm, đường nội đồng, xây kè bờ sông, rãnh thoát nước, xây dựng thêm 5 phòng học trường THCS, trụ sở UBND, khu xử lý rác thải, trường Mầm non khu An Phú, nâng cấp và xây dựng thêm công trình phụ trợ nhà văn hóa xóm... với tổng kinh phí huy động 62,38 tỷ đồng; trồng trên 26 km đường hoa, 3 tuyến đường kiểu mẫu, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 88%.v.v... Năm 2017 có 16/22 xóm đạt xóm nông thôn mới bền vững và phát triển. Tiêu biểu là xóm 5A và 7C là 2 xóm đầu tiên của xã được huyện công nhận đạt xóm nông thôn mới bền vững và phát triển năm 2016 và giữ vững năm 2017...
      Thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội, Qua 05 năm thực hiện, Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp thực hiện 7 cuộc giám sát, tham gia trên 50 lượt ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền. Kết quả bước đầu đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ Mặt trận, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị.
 


 

     Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới, UBMTTQ xã Hải Phong tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường đồng thuận thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng xã Hải Phong là xã nông thôn mới kiểu mẫu.
 


 

     Đại hội đã hiệp thương cử 47 đại biểu tham gia UBMTTQ xã Hải Phong nhiệm kỳ 2019-2024, cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội MTTQ huyện sắp tới và thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Vũ Diên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |