news

Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Hải Hậu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

(12:12, 19/06/2017)

      Trong 2 ngày 16, 17/6, Hội Cựu Chiến Binh huyện tổ chức Đại hội Đại biểu Cựu chiến binh huyện Hải Hậu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Về dự và chúc mừng Đại hội về phía Trung ương có các đồng chí: Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng lực lượng vũ trang - nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; Đồng chí Trần Quang Chiểu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, đại biểu Quốc hội; đồng chí: Bùi Xuân Đức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;  đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hoán – Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo Huyên ủy, UBND huyện và 198 đại biểu đại diện cho 19.169  hội viên cựu chiến binh huyện.
 


 


 


 

       Hội CCB huyện Hải Hậu hiện có 44 tổ chức hội cơ sở, trong nhiệm kỳ qua hội đã kết nạp thêm gần 3.200 hội viên đạt tỷ lệ 96% tổng số cựu chiến binh toàn huyện. Nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp Hội CCB huyện không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra; đẩy mạnh các phong trào hoạt động hướng về cơ sở, gắn với thực hiện Chỉ thị 03, nay là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Các hội viên luôn giữ vững và phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố và phát triển tổ chức Hội, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ địa phương, xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức các phong trào phát triển kinh tế sát với điều kiện thực tế của từng cơ sở, là thành viên tích cực trong phong trào xây dựng Nông thôn mới và Nông thôn mới bền vững và phát triển của huyện. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, trong nhiệm kỳ qua Hội đã phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện triển khai chương trình vay vốn tạo điều kiện cho hội viên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế sản xuất, nhằm từng bước ổn định và nâng cao đời sống cho hơn 7000 lượt hội viên, nhận ủy thác cho hội viên vay 59,1 tỷ đồng phát triển kinh tế. Đến nay toàn hội đã có trên 260 mô hình kinh tế do hội viên Hội Cựu chiến binh làm chủ, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả của Hội Cựu chiến binh huyện đã được nhân rộng để hội viên học tập, làm theo. Tỷ lệ hội viên nghèo giảm đáng kể, đến cuối năm 2016 toàn Hội có 1.350 hội viên làm kinh tế giỏi, 4,6% gia đình hội viên nghèo và cận nghèo theo tiêu chuẩn mới. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới hội viên và gia đình hiến 11.200 m2 đất, 5.800 ngày công lao động, 8,3 tỷ đồng tiền mặt và nhiều vật liệu khác để làm đường giao thông, xây dựng các công trình văn hóa, khu vui chơi cho trẻ em,  vệ sinh môi trường,... góp phần tích cực đưa Hải Hậu trở thành 1 trong 5 huyện Nông thôn mới đầu tiên của cả nước. Trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, Hội CCB đảm nhiệm tiêu chí số 7 về "Nhà ở và khuôn viên gia đình", với phong trào" Xóm, tổ dân phố Cựu chiến binh Nông thôn mới bền vững và phát triển" năm 2016 đã có 168 xóm, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn, 15 xóm, TDP được UBND huyện tặng Giấy khen: "Sáng, xanh, sạch, đẹp".
       Song song với việc phát triển kinh tế, công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ cũng luôn được Hội đẩy mạnh, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về truyền thống, ý chí chiến đấu và tư tưởng cách mạng của “anh bộ đội Cụ Hồ”, từ đó nâng cao đạo đức và phẩm chất chính trị cho đoàn viên thanh niên. Các hoạt động tình nghĩa cũng được chú trọng thực hiện. Các cấp hội đã hỗ trợ xây mới 6 nhà, hỗ trợ sản xuất cho 45 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi, tặng quà hội viên ốm đau, từ trần…
       Nhiệm kỳ 2017 - 2022, bên cạnh việc duy trì và phát huy những kết quả đạt được Hội CCB huyện Hải Hậu sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội; vận động hội viên tham gia góp phần tích cực thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo ở địa phương, phấn đấu đạt các chỉ tiêu: 98% hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa; 100% chi hội đạt TSVM; giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo xuống dưới 2%; nâng cao chất lượng xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; triển khai nhiều phương pháp mới nhằm động viên cựu chiến binh tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở để Hội thực sự là nòng cốt của sự đoàn kết tập thể cựu chiến binh, xứng đáng là đoàn thể chính trị xã hội, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, của chính quyền và địa phương góp phần vào mục tiêu chung xây dựng huyện nhà ngày một đi lên.
 


 


 

      Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tìm - Bí thư Huyện ủy biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Hội Cựu chiến binh huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Về phương hướng, nhiệm vụ công tác hội và phong trào Hội CCB nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
      Một là: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở đó, củng cố niềm tin, kiên quyết đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” v.v… trong hội viên Cựu chiến binh, đoàn kết thống nhất, tích cực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
      Hai là: Tiếp tục phát huy truyền thống của Hội, đẩy mạnh phong trào thi đua, mỗi Cựu chiến binh là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ noi theo, thực sự là hạt nhân đầu tàu, gương mẫu và vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới bền vững, phát triển gắn với nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".  Làm tốt công tác phối hợp với Đoàn Thanh niên trong việc giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ. 
      Ba là: Tích cực xây dựng tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh theo tinh thần 8 chữ vàng “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp đông đảo hội viên Hội Cựu chiến binh, Cựu quân nhân tham gia vào các hoạt động của Hội, gắn thực hiện nhiệm vụ của Hội với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, khơi dậy tình đồng chí, đồng đội. Thực hiện tốt chính sách xã hội, chăm sóc gia đình người có công, gia đình đối tượng chính sách và các hoạt động từ thiện nhân đạo.
      Bốn là: Các cấp uỷ đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội Cựu chiến binh tổ chức tốt các hoạt động. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tăng cường phối hợp hoạt động nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
 


 

       Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội CCB huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 21 đồng chí và bầu Đoàn Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên./.

Thùy Ngân

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Bóng đá 24h |  KQXSMB |  Lich Van Nien  |  Tin chuyển nhượng |  Quy trình SEO website 2017  |