news

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hải Quang lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025

(04:52, 20/03/2020)

     Ngày 18,19/3, Đảng bộ xã Hải Quang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội có đồng chí Mai Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Sợi - TVHU - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; các thành viên Tổ công tác chỉ đạo đại hội.
 


 

     5 năm qua Đảng bộ và nhân dân trong toàn xã Hải Quang phát huy truyền thống, khắc phục mọi khó khăn với ý trí tự lực, tự cường lỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức 9/9 chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội XXIX đề ra đều đạt và vượt. Cụ thể: Tổng giá trị sản phẩm (theo giá so sánh 2010) tăng bình quân 6,3%/năm  (chỉ tiêu Đại hội 5,8%). Giá trị trên đơn vị diện tích canh tác đến năm 2020 đạt 125 triệu/ha/năm, tăng 1,6 % so chỉ tiêu Đại hội. 3 nhà trường đều đạt chuẩn “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế thường xuyên đến nay đạt từ 91,2 %Nâng cao chất lượng giữ vững các tiêu chí xóm Nông thôn mới, xã Nông thôn mới. Có 18/18 xóm văn hoá đạt 100%. Số gia đình văn hóa đến năm 2019 đạt 95,5%. Tỷ lệ hộ nghèo thường xuyên dưới 1 %. Đến cuối năm 2019 đánh giá không có hộ nghèo không thuộc thuộc bảo trợ xã hội.
    Trong 5 năm qua đã kết nạp được 32 đảng viên mới, tăng 9 đồng chí so với chỉ tiêu Đại hội đề ra; đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 223 đảng viên. Có 23 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã; số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ luôn đạt từ 97 % trở lên, trong đó hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ 81%, tăng 9 % so với nhiệm kỳ trước, số Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” luôn đạt tỷ lệ trên 90 %. Giữ vững chất lượng Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh”, Chính quyền vững mạnh, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân đều đạt tiên tiến, xuất sắc. Tại Đại hội, các đại biểu đã chia tổ sau đó tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã nhiệm kỳ qua; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên.
 


 

    Phát biểu tại Đại hội đồng chí Mai Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương Đảng bộ và Chính quyền, nhân dân xã Hải Quang về những kết quả và thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị Ban Chấp hành mới và toàn Đảng bộ xã cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:
    Một là, trong công tác xây dựng Đảng, phải thực hiện đồng bộ và có chất lượng trên tất cả các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, phải hết sức lưu ý tới việc nâng cao sự đoàn kết, nhất trí, tính chủ động, tính chiến đấu, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; qua đó xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong các cấp ủy đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên; nhất là rèn luyện phong cách làm việc, thực hiện quy định về văn hoá ứng xử, đạo đức công vụ, về hiệu quả chất lượng thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
    Hai là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền gắn với xây dựng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và đảm nhận các phần việc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
    Ba là, trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới cần có bước phát triển mới, thực hiện đồng bộ giữa xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững”. Trong đó, tập trung xây dựng nông thôn mới đảm bảo chất lượng, có tính bền vững cao (chú trọng các tiêu chí như: phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân, bảo hiểm y tế, cảnh quan, môi trường, nước sạch…).
    Bốn là, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế, coi trọng việc đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành trong sản xuất nông nghiệp, đổi mới phương thức tổ chức sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, thực phẩm an toàn, thực phẩm sạch, chất lượng cao. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng (hệ thống giao thông, thuỷ lợi, điện) cho các vùng nuôi trồng, sản xuất tập trung; khuyến khích nuôi công nghiệp áp dụng công nghệ đảm bảo an toàn dịch bệnh.
    Tiếp tục tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư tích tụ ruộng đất theo quy hoạch để hình thành các cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất tập trung... xây dựng và nhân rộng các mô hình liên doanh, liên kết trong sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, gắn với xây dựng thương hiệu cho một số nông sản, thủy sản có thế mạnh của địa phương, phát triển thêm nhiều sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các làng nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
    Năm là, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, thực hiện hương ước xóm; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và chính sách xã hội. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn.
 
 

     Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXVII, thông qua Nghị quyết và thành công tốt đẹp./.

Việt Hải

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |