news

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Yên Định lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

(05:00, 08/05/2020)

     Trong 2 ngày 7,8/5/2020, Đảng bộ thị trấn Yên Định long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Mai Văn Quyết – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy về dự, tặng hoa chúc mừng.
 
 

    Báo cáo chính trị tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân trong thị trấn đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng. Các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ IX đề ra đều đạt và vượt. Tổng sản phẩm tăng bình quân 8,7%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng Công nghiệp – Dịch vụ – Nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 55 triệu đồng, tăng 19 triệu đồng so với năm 2015. Giá trị sản xuất bình quân 1 ha canh tác đến năm 2020 đạt 135 triệu đồng. Thu ngân sách thường xuyên từ kinh tế trên địa bàn trong 5 năm đạt 4,5 tỷ đồng, tăng bình quân 8,7%/năm so với kế hoạch huyện giao. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92%. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội còn 1,09%. Cả 3 trường học đều đạt Xanh – sạch – đẹp – an toàn và đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ II; Tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp THCS vào các trường THPT đạt 85%. Có 7/7 tổ dân phố được công nhận tổ dân phố nông thôn mới bền vững và phát triển, thị trấn đạt 16/19 tiêu chí NTM nâng cao. Giữ vững chất lượng các tổ dân phố văn hóa; số gia đình văn hóa, gia đình NTM hàng năm đều đạt trên 95%. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từng bước được đổi mới hình thức hoạt động. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, vai trò quản lý của chính quyền và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, đã cử 45 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, kết nạp được 32 đảng viên, tăng 02 đảng viên so với chỉ tiêu đại hội. Chỉ đạo thành lập Chi bộ Công an chính quy, giải thể Chi bộ An ninh – Quốc phòng theo quy định.
 


 

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Mai Văn Quyết – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân thị trấn Yên Định đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về phương hướng nhiệm kỳ mới, đồng chí cũng nhấn mạnh: Yên Định là địa phương có tiềm năng phát triển kinh tế rất đa dạng, đặc biệt là trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại; là trung tâm kinh tế - văn hóa lớn của huyện, có vị trí địa chính trị cực kỳ quan trọng. Nhân dân Yên Định có truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, ham học hỏi, năng động trong chuyển đổi việc làm, lao động. Đây là thời cơ, thuận lợi để Đảng bộ và nhân dân thị trấn huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thị trấn ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng chí đề nghị thị trấn Yên Định cần tiếp tục tập trung:
    - Trong công tác xây dựng Đảng, phải thực hiện đồng bộ và có chất lượng trên tất cả các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, phải hết sức lưu ý tới việc nâng cao sự đoàn kết, thống nhất, tính chủ động, tính chiến đấu, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; qua đó xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong các cấp ủy Đảng.
    - Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và đảm nhận các phần việc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh.
    - Trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới cần có bước phát triển mới, phát huy tối đa các nguồn lực, thế mạnh của thị trấn trung tâm huyện, thực hiện đồng bộ giữa xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững”. Trong đó, tập trung xây dựng nông thôn mới đảm bảo chất lượng, có tính bền vững cao.
    - Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các làng nghề, nghề truyền thống, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
    - Tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng đường Trục trung tâm huyện, đây là các dự án quan trọng có tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội của thị trấn cũng như của huyện. Đề nghị toàn Đảng bộ, nhân dân thị trấn Yên Định phát huy kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn trong thời gian qua, có quyết tâm chính trị cao, tính toán đến lợi ích nhiều năm để đảm bảo giải phóng mặt bằng, triển khai sớm dự án.
    - Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, thực hiện Hương ước tổ dân phố.
 
 

Tại Đại hội, đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Yên Định khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXVII và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Vũ Diên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |