news

Đại hội Công đoàn huyện Hải Hậu lần thứ IX, nhiệm kỳ (2018-2023)

(04:46, 11/01/2018)

      Trong 2 ngày 10,11/01, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ (2018-2023). Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Bùi Xuân Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngô Chí Thục - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trần Văn Chinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trần Minh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Mai Văn Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.
 


 


 
 

       Nhiệm kỳ 2013 - 2018, dưới sự lãnh đạo của LĐLĐ tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và tổ chức công đoàn, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện Hải Hậu đã có bước phát triển về số lượng và chất lượng, đời sống, quyền lợi của CNVCLĐ ngày càng đư­ợc cải thiện và bảo đảm, góp phần tích cực vào xây dựng cơ quan, đơn vị, vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng đư­ợc khẳng định. Trong 5 năm qua, đã thành lập 13 Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp (đạt 185% kế hoạch), 01 Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp, kiện toàn 23 Công đoàn cơ sở khối  hành chính sự nghiệp. Đến nay, Liên đoàn Lao động huyện có 192 Công đoàn cơ sở với 8.304 đoàn viên công đoàn. Bên cạnh công tác thành lập Công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên, việc đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh được chú trọng với mục tiêu mọi hoạt động đều hướng về cơ sở, lấy Công đoàn cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu. Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội được 32 cuộc, các cấp Công đoàn tham gia kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động được 352 cuộc; thông qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động; tăng cư­ờng vai trò của Công đoàn trong hoạt động bảo hộ lao động ở doanh nghiệp. Hiện nay, 100% các doanh nghiệp cổ phần hoá bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội cho ngư­­­ời lao động, các chế độ nghỉ hư­u, nghỉ  dư­ỡng sức, ốm đau, thai sản đều đ­­ư­ợc giải quyết kịp thời, đúng quy định. Các đơn vị Hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức đạt 100%, khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động đạt 89%, qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. LĐLĐ huyện tiếp tục quản lý điều hành 2 dự án phát triển kinh tế gia đình từ nguồn vốn “Quỹ quốc gia giải quyết việc làm” trong đó,  Dự án từ quỹ “Vì Nữ công nhân lao động nghèo” với số tiền là 270 triệu đồng cho 41 lượt chị em vay vốn phát triển kinh tế gia đình đạt hiệu quả. Hưởng ứng Tháng Công nhân và chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam các cấp Công đoàn đã tổ chức được 75 buổi tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho 6200 lượt công nhân viên chức lao động; 132 hoạt động văn hóa thể thao thu hút hàng nghìn lượt công nhân viên chức lao động tham gia; tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 964 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số kinh phí là 413 triệu đồng...
      Trong nhiệm kỳ, LĐLĐ huyện đã tổ chức 4 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 720 lượt cán bộ chủ chốt CĐCS. Hội đồng nhân dân (nhiệm kỳ 2016-2021) đã có 298 cán bộ, đoàn viên công đoàn trúng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn. 5 năm qua, đã có 742 đoàn viên công đoàn ưu tú được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Kết quả phong trào hành động Cách mạng, phong trào thi đua yêu n­ư­ớc trong nhiệm kỳ qua đã có 75 công trình sản phẩm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chào mừng bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và chào mừng các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước. Hàng năm có trên 500 chiến sỹ thi đua, hơn 5000 lao động tiên tiến, có nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng các danh hiệu thi đua. Xếp loại hoạt động CĐCS hàng năm có 42% CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc; 48,2% vững mạnh; 7,2% khá, 2,6% trung bình, không có CĐCS yếu kém (vượt chỉ tiêu đề ra), góp phần cùng đảng bộ và nhân dân toàn huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ổn định, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, huyện được Trung ương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 và tiếp tục xây dựng huyện nông thôn mới bền vững, phát triển.
 

 

      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Chinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định những kết quả Công đoàn các cấp trong huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất phấn khởi và đáng tự hào. Song để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành nội quy, quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh. Đồng thời Công đoàn các cấp thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; ủng hộ và hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển tổ chức công đoàn, tăng cường đối thoại tạo sự đồng thuận xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động; lấy phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” làm trọng tâm, gắn với đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, cơ quan, đơn vị văn hóa, an toàn. Tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thường xuyên quan tâm củng cố, xây dựng các tổ chức Công đoàn vững mạnh. Tích cực đổi mới mô hình tổ chức Công đoàn, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm, thực hiện tốt phương châm “Hướng về cơ sở” nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở. Duy trì và phát triển các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân viên chức, người lao động. Căn cứ các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra, Ban Chấp hành Công đoàn huyện khoá IX xây dựng chương trình công tác cụ thể, sát thực. Đồng thời xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp với các ban ngành, đoàn thể; phân công trách nhiệm cụ thể cho các ủy viên Ban Chấp hành, đảm bảo hoạt động của Công đoàn từ huyện đến cơ sở nhịp nhàng và hiệu quả.
 

 

      Tại Đại hội, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và dân chủ các đại biểu đã bầu 21 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới và bầu 17 đồng chí đại diện cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ huyện tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định lần thứ XVII nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Kim Luyên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Bóng đá 24h |  XSMB |  Lich Van Nien  |  Tin chuyển nhượng |  Quy trình SEO  |