news

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự... kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và thi THPT Quốc gia năm 2017

(06:02, 29/05/2017)

      Sáng ngày 29/5/2017, đồng chí Vũ Ngọc Trường – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị đảm bảo an ninh, trật tự... kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và thi THPT Quốc gia năm 2017. Tham dự cuộc họp có Hiệu trưởng các trường THPT, Trung tâm GDTX trên địa bàn huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng GD&ĐT huyện, phòng Công thương, Công an huyện, Điện lực Hải Hậu, Bưu điện huyện; Lãnh đạo các xã có trường THPT, Trung tâm GDTX đóng trên địa bàn. 
      Tại buổi họp, đại diện phòng GD&ĐT huyện, các trường THPT và Trung tâm GDTX trên địa bàn huyện đã báo cáo kết quả tổng kết năm học 2016 - 2017 cũng như công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và thi THPT Quốc gia năm 2017 của các đơn vị. Đến thời điểm này, các trường trên địa bàn huyện cơ bản đã hoàn thành tổng kết năm học và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho 2 kỳ thi.
 


 

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương những cố gắng nỗ lực của các trường học trên địa bàn huyện. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và thi THPT quốc gia năm 2017, đồng chí yêu cầu:
      -  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Xây dựng kế hoạch xét tốt nghiệp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018, thực hiện đúng Quy chế xét tốt nghiệp và tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành; Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc ôn tập kiến thức, kỹ năng làm bài, không học tủ, học lệch; quán triệt cho giáo viên và học sinh về tinh thần nghiêm túc trong thi cử, những điểm mới trong quy chế tuyển sinh năm nay. Hoàn thiện hồ sơ đúng quy định, đủ điều kiện cho học sinh xét tốt nghiệp và tuyển sinh. Chủ động phối hợp với các ngành, các xã, thị trấn chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, kinh phí, bố trí cán bộ giáo viên thực hiện các kỳ thi, xét tuyển đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế thi, xét tuyển. Chủ động phối hợp với các đoàn thanh tra thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo các kỳ thi thực sự nghiêm túc, khách quan phản ánh thực kết quả dạy và học của các nhà trường.
      -  Các trường THPT, các Trung tâm GDTX trên địa bàn: Xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 theo chỉ đạo và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời thực hiện đúng các quy định về quy chế thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành. Tập trung ôn tập, bổ sung kiến thức cho học sinh đảm bảo thi đạt kết quả cao. Phổ biến, hướng dẫn cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về những điểm mới trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT nhằm chuẩn bị tốt cho học sinh kiến thức, kỹ năng và tâm lý trước khi bước vào kỳ thi. Tổ chức phổ biến quy chế thi cho cán bộ, giáo viên và học sinh theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp đã được phê duyệt. Các trường có đặt Hội đồng coi thi có trách nhiệm đảm bảo điều kiện làm việc, cơ sở vật chất và chủ động liên hệ với các ngành: Công an, Quân sự, Bệnh viên Đa khoa, UBND các xã, thị trấn, Trạm Y tế nơi trường đặt địa điểm thi để lên phương án bảo vệ, phục vụ cho kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy chế thi và an ninh, trật tự các kỳ thi.      
      -  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, các Trung tâm GDTX nằm trên địa bàn tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các xã, thị trấn có đặt Hội đồng thi phải tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, phương án đảm bảo an ninh, trật tư, an toàn trong thời gian tổ chức kỳ thi. Tuyên truyền vận động nhân dân giúp đỡ tạo điều kiện cho học sinh dự kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn huyện.
      -  Các ngành: Công an, Quân sự, Công thương, Thanh tra, Tài chính, Y tế, Kho bạc, Điện lực Hải Hậu, Trung tâm viễn thông Hải Hậu,... theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, tăng cường phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các trường THPT, Trung tâm GDTX, UBND các xã, thị trấn đảm bảo kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh vào lớp 10 THPT đạt kết quả.
      -  Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị, xã hội huyện: Phối hợp, tuyên truyền, vận động các hội viên giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và người nhà để các kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và đúng quy chế, không để học sinh nào bỏ thi vì quá khó khăn về điều kiện kinh tế, đi lại…

Nguyên Hảo

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Bóng đá 24h |  KQXSMB |  Lich Van Nien  |  Tin chuyển nhượng |  Quy trình SEO website 2017  |