news

Công bố quyết định chuyển chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy

(04:46, 02/08/2018)

      Chiều ngày 01/8, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị công bố Quyết định chuyển chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Văn Quyết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trần Thị Kim Dung - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Ngọc Hoàng - Phó Giám đốc Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh. Về phía huyện có các đồng chí Trưởng, Phó các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; đại biểu Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.
      Tại hội nghị đã công bố các Quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Huyện ủy: Đồng chí Đinh Xuân Vương - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Đồng chí Phạm Ánh Tuyết - Huyện ủy viên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.
 
 

      Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã trao các Quyết định đồng thời cũng yêu cầu: Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phát huy trí tuệ, nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, đoàn kết thống nhất, khẩn trương sắp xếp, ổn định tổ chức. Trước hết ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc của đơn vị; đẩy mạnh nghiên cứu các chủ trương, Nghị quyết của Đảng để tham mưu Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về các lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ được phân công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước mắt là công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị và tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 130 năm thành lập huyện, đón nhân danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.
      Việc nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện là chủ trương được huyện thực hiện, nhằm hiện thực hóa việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đồng thời, đây cũng là cách để nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nâng cao lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Kim Luyên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |