news

Các xã, thị trấn huyện Hải Hậu hoàn thành kỳ họp giữa năm 2018, nhiệm kỳ 2016-2021

(10:32, 10/07/2018)

      Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương và sự chỉ đạo của HĐND huyện, được tổ chức từ ngày 29/6 - 10/7/2018 các xã, thị trấn trong huyện Hải Hậu đã hoàn thành kỳ họp giữa năm 2018, nhiệm kỳ 2016-2021.
      Theo đánh giá tại các kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐND các xã, thị trấn trong huyện đã thực hiện đúng chức năng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Cùng với tổ chức thành công kỳ họp cuối năm 2017 theo luật định, HĐND xã, thị trấn và các đại biểu đã phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực trong công tác tiếp xúc cử tri và giám sát toàn diện các hoạt động trên địa bàn. Thường trực HĐND các đơn vị cũng đã thường trực tiếp công dân theo luật định để tiếp nhận và giải quyết kịp thời những kiến nghị của công dân đề nghị các ngành chức năng xem xét, giải quyết. Với những kết quả trên các lĩnh vực công tác, HĐND các xã đã góp phần thiết thực cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết HĐND xã, thị trấn đề ra. Trong đó nổi bật là phong trào xây dựng NTM bền vững và phát triển được đẩy mạnh ở các xã, thị trấn. Đến hết năm 2017 toàn huyện đã có 498 xóm, tổ dân phố đạt NTM bền vững và phát triển; các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục có bước phát triển, hướng tới chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập huyện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...
 


 

      Kỳ họp HĐND ở các đơn vị cũng đã từng bước được đổi mới, giành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận, chất vấn về các vấn đề phát triển KT-XH trên địa bàn cũng như giành nhiều thời gian để đại diện lãnh đạo UBND và các ban, ngành liên quan tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị mà các đại biểu và cử tri quan tâm, được kỳ họp đánh giá cao.
      Tham dự tại các kỳ họp, các đồng chí lãnh đạo huyện và đại biểu HĐND huyện được bầu tại đơn vị đã thông báo kết quả phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2018; thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIII. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các đơn vị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, nêu những mặt còn hạn chế và biện pháp khắc phục thời gian tới; định hướng, gợi mở một số nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự,… để kỳ họp HĐND thảo luận, quyết định các mục tiêu và giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018.
       Với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, đổi mới, các xã, thị trấn đã hoàn tất các nội dung theo chương trình và thông qua các Nghị quyết của kỳ họp giữa năm 2018, nhiệm kỳ 2016-2021.

Như Xuân

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |