news

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 3 huyện Hải Hậu năm 2021.

(03:47, 11/10/2021)

    Sáng ngày 11/10/2021, tại Trung tâm Chính trị huyện Hải Hậu, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh (QPAN) tỉnh tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ đối tượng 3 huyện Hải Hậu năm 2021. Dự và phát biểu tại lễ bế giảng có các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Bá Thịnh – Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng – Bộ CHQS tỉnh - Trưởng Ban Thường trực Hội đồng GDQP& AN tỉnh; đồng chí Vũ Văn Kỳ - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng GDQP & AN huyện Hải Hậu.
 

be giang lop boi duong kien thuc quoc phong an ninh cho can bo doi tuong 3 huyen hai hau nam 2021.

be giang lop boi duong kien thuc quoc phong an ninh cho can bo doi tuong 3 huyen hai hau nam 2021.

be giang lop boi duong kien thuc quoc phong an ninh cho can bo doi tuong 3 huyen hai hau nam 2021.

be giang lop boi duong kien thuc quoc phong an ninh cho can bo doi tuong 3 huyen hai hau nam 2021.

be giang lop boi duong kien thuc quoc phong an ninh cho can bo doi tuong 3 huyen hai hau nam 2021.

be giang lop boi duong kien thuc quoc phong an ninh cho can bo doi tuong 3 huyen hai hau nam 2021.

be giang lop boi duong kien thuc quoc phong an ninh cho can bo doi tuong 3 huyen hai hau nam 2021.

 

    Tham dự lớp học có 97 đồng chí là trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn và Phó Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện. Sau 2 tuần tập học tập, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QPAN; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn, vũ khí công nghệ cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng, công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương… Ngoài ra, các học viên còn được huấn luyện bắn súng K54 bài 1. Với tinh thần trách nhiệm cao, lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 3 huyện Hải Hậu năm 2021 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Kết quả 100% đạt khá, giỏi trong đó 37 đồng chí đạt loại giỏi (bằng 38,1%); khá 60 đồng chí ( bằng 61,9%), 24 đồng chí được khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong học tập.
 

be giang lop boi duong kien thuc quoc phong an ninh cho can bo doi tuong 3 huyen hai hau nam 2021.
 

     Phát biểu tại lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 3 huyện Hải Hậu năm 2021 đồng chí: Thượng tá Nguyễn Bá Thịnh – Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng – Bộ CHQS tỉnh - Trưởng Ban Thường trực Hội đồng GDQP &AN tỉnh đã ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà lớp học đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí đề nghị các đồng chí quán triệt thực hiện tốt các nội dung:
    Một là: Các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm trên từng cương vị công tác, tiếp tục tự học tập nghiên cứu, bổ sung những kiến thức đã học, vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong quá trình công tác.
    Hai là: Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhất là về lĩnh vực QP&AN. .
    Ba là: Chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương mình phối hợp với các lực lượng thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình, tư tưởng và dự luận nhân dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả các tình huống về QP&AN, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.
    Bốn là: Tham mưu thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống đại dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về QP-AN, tạo môi trường thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
    Năm là: Làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc./.

 Trần Là

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |