news

70 năm thành lập Huyện ủy Hải Hậu

(10:45, 09/06/2017)

      Tháng 6/1947, Đảng bộ huyện Hải Hậu được thành lập gắn liền với lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Là một Đảng bộ được tôi luyện trong quá trình cách mạng, dưới cờ Đảng, Đảng bộ huyện Hải Hậu đã lãnh đạo chính quyền và nhân dân Hải Hậu phát huy truyền thống anh hùng trong hơn nửa thế kỷ cùng với quân dân cả nước chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh; huyện Nông thôn mới bền vững và phát triển. 
          I. Giai đoạn trước khi thành lập Đảng bộ huyện Hải Hậu (trước  tháng 6/1947)
     Hải Hậu là vùng quê ven biển, giàu trầm tích văn hóa. Đất và người Hải Hậu từ thuở lập ấp, sáng nghiệp do “Tứ tính, Cửu tộc” khai phá luôn vận động theo sự biến thiên của lịch sử với bao thăng trầm song cũng rất hào hùng. Nơi đây, vào thời Lê Thuận Thiên (1428-1433), Tứ Tổ: Trần Vu, Vũ Chi, Hoàng Gia, Phạm Cập mở đất, lập làng; năm 1862 được triều Nguyễn sắc phong “Mỹ tục khả phong”, năm 1867 “Thiện tục khả phong”. Tiếp nối truyền thống của Tứ tính, Cửu tộc, các thế hệ con cháu tụ hội, khởi nghiệp, dựng lên nếp nhà nhân hậu, phúc, đức, cần, kiệm, mây sáng trời trong, con cháu thảo hiền. Vốn là vùng quê “đất lành chim đậu”, đất và người Hải Hậu không chỉ dũng cảm, cần mẫn sáng tạo trong đấu tranh với thiên tai mà còn kiên trung bất khuất trong sự nghiệp đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ quê hương, đất nước.
    Từ những năm 1925, phong trào đấu tranh của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ảnh hưởng mạnh mẽ tới phong trào đấu tranh cách mạng ở Hải Hậu. Năm 1929 phát triển vào Hội Khê Ngoại (xã Hải Nam) gieo mầm cho các hoạt động của Đảng Cộng sản tại Hải Hậu. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày 03/02/1930 mở ra b­ước ngoặt lịch sử mới trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng Việt Nam. Ngay thời gian đó ở Hội Khê Ngoại thành lập tổ Đảng. Tháng 7 năm 1931 đã tổ chức treo cờ đỏ búa liềm trên cây gạo tr­ước Đền Hội Khê để cổ vũ nhân dân hăng hái đấu tranh cách mạng.
    Ngày 19/8/1945, Cách mạng Tháng Tám thành công ở Hà Nội. Ngày 21/8/1945, chớp thời cơ cách mạng, những người cộng sản ở Hải Hậu đã nhanh chóng tập hợp lực lượng, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang để 10 giờ sáng ngày 21/8/1945, chính quyền đã về tay nhân dân, kết thúc sự thống trị của chế độ phong kiến, thực dân trên mảnh đất Hải Hậu. Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập gồm 5 đảng viên, do đồng chí Nguyễn Thiết Giáp làm Bí thư. Sự ra đời của Chi bộ Đảng là mốc son đánh dấu sự trưởng thành của phong trào cách mạng ở huyện. 
            II. Sự ra đời của Đảng bộ huyện Hải Hậu (tháng 6/1947)
      Tháng 6/1947, Đảng bộ huyện đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất tại nhà từ họ Lại đệ tam xã Hải Long để công bố Quyết định của Tỉnh uỷ thành lập Huyện uỷ Hải Hậu, đồng chí Vũ Thiện giữ cương vị Bí thư Huyện ủy. Hội nghị này có ý nghĩa như Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ, là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và quân dân huyện. Việc thành lập Huyện uỷ Hải Hậu là một bước ngoặt trọng đại đối với phong trào cách mạng của huyện; đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của phong trào cách mạng của địa phương. Từ đây, phong trào cách mạng của huyện chính thức có Đảng lãnh đạo, đưa phong trào cách mạng của huyện hoà vào dòng thác cách mạng của cả dân tộc. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Huyện uỷ, huyện Hải Hậu đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cũng như thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
      Ngày 15/6/1947, Huyện đội dân quân Hải Hậu được thành lập do đồng chí Thành Tất Đạt (tên thật là Nguyễn Văn Chúc) làm Huyện đội trưởng. Nhiệm vụ của Huyện đội dân quân lúc này là bảo vệ chính quyền cách mạng, phát triển chiến tranh du kích và là lực lượng nòng cột cho các cuộc đấu tranh vũ trang của quân, dân Hải Hậu.
         III. Chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện Hải Hậu (6/1947-6/2017)
      Sau khi Huyện uỷ và Lực lượng vũ trang huyện được thành lập, hệ thống tổ chức Đảng, lực lượng đảng viên và lực lượng dân quân du kích đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Cuối năm 1947 đã có 17 chi bộ với 105 đảng viên, năm 1948 tăng lên 24 chi bộ với 501 đảng viên, cuối năm 1949 Đảng bộ huyện đã có 927 đảng viên. Từ một trung đội và 3.000 du kích ở các xã, đến năm 1949 đã có 18.000 đội viên dân quân, du kích. Đó là nhân tố quyết định để lãnh đạo phong trào cách mạng của huyện vượt qua những khó khăn, ác liệt. Đặc biệt là thời kỳ địch tạm chiếm "2 năm 4 tháng" (từ cuối năm 1949 đến đầu năm 1952). Những tấm gương cấp uỷ, đảng viên và quần chúng cách mạng đã anh dũng hy sinh, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng, tiêu biểu như các đồng chí Trần Văn Chử, Trần Thiện Rụ, Đỗ Nguyên Sáu, Trần Văn Thành, Vũ Giao Hoan, Bùi Văn Ba.... làm ngời sáng truyền thống anh hùng bất khuất của mảnh đất, con người Hải Hậu. Với những chiến thắng vang dội như­: Văn Đàn, Cầu Đôi, đặc biệt là chiến thắng tiêu diệt cụm cứ điểm Đông Biên, hệ thống phòng thủ cuối cùng của thực dân Pháp ở vùng Duyên Hải phía Nam tỉnh Nam Định, kết thúc sự chiếm đóng của thực dân Pháp và tay sai trên quê h­ương Hải Hậu.
    Trong chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ tiếp tục được củng cố và phát triển về mọi mặt. Hải Hậu vừa là hậu phư­ơng vừa là tiền tuyến, thực hiện các khẩu hiệu: “Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược”. Với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”... Với tinh thần hậu phương thi đua với tiền phương, quân và dân Hải Hậu đã chi viện cho tiền tuyến hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm, muối, cá; đã phối hợp với bộ đội bắn rơi 13 máy bay (trong đó độc lập bắn rơi 8 chiếc) và bắn cháy 3 tàu chiến Mỹ.
    Từ sau năm 1975, huyện Hải Hậu đã có những lần chia tách, tái lập đơn vị hành chính. Trong suốt chặng đường ấy, đặc biệt là trong 30 năm đổi mới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Hậu cùng với cả nước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của thời kỳ khủng hoảng kinh tế, tiến hành công cuộc đổi mới và đạt được những thành tựu rất quan trọng và toàn diện: Huyện Hải Hậu luôn là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh và khu vực Nam đồng bằng sông Hồng về năng suất, tổng sản lượng lương thực và giá trị thu nhập/ha canh tác. Từ năm 1978 đến nay liên tục 38 năm huyện được Bộ Văn hóa (nay là Bộ VH, TT và DL) tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc. 
 


 

       Năm 2011, được Trung ương chọn là 1 trong 5 huyện điểm của cả nước xây dựng NTM, Đảng bộ huyện Hải Hậu đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực phấn đấu xây dựng NTM với phương châm phát huy nội lực là chính. Tổng vốn huy động 4 năm đạt 3.254 tỷ đồng, trong đó: nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện và xã là 18,5%, vốn lồng ghép các chương trình dự án 23,1%, vốn tín dụng 35,1%, vốn từ doanh nghiệp 3,7%, vốn huy động đóng góp từ cộng đồng dân cư 19,6%. Ngoài ra, nhân dân đóng góp trên 345ha đất nông nghiệp, 25ha đất ở để làm đường giao thông, góp trên 150 nghìn ngày công lao động. Ngày 23-6-2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 921/QĐ-TTg về việc ; là huyện thứ 5 trong cả nước đạt chuẩn NTM và là huyện đầu tiên có 100% số xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn NTM. Hoàn thành vượt kế hoạch về Chương trình mục tiêu xây dựng NTM, các xã, thị trấn và huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010-2020 trước 5 năm. 
 

 
 

      Từ năm 2016 huyện tiếp tục phát động phong trào xây dựng NTM bền vững và phát triển; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 79%. Mức tăng trưởng kinh tế của huyện những năm qua tăng 6-6,5%, năm 2016 đạt 7,2%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 34,48 triệu đồng. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 hécta canh tác đạt 115 triệu đồng. Toàn huyện đã trồng trên 200 km đường hoa, làm mới 27 km hệ thống điện trên các tuyến đường được thắp sáng về đêm bằng bóng điện cao áp có hệ thống cột riêng biệt. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng cao. Giữ vững Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chính quyền vững mạnh, các cơ quan, đoàn thể là đơn vị tiên tiến xuất sắc của tỉnh, giữ vững đơn vị điển hình Văn hóa thông tin cấp huyện của cả nước.
      70 năm đấu tranh chống xâm lược, xây dựng và bảo vệ quê hương, trải qua 26 kỳ Đại hội, Đảng bộ huyện Hải Hậu không ngừng được củng cố và phát triển cả số lượng và chất lượng, vững về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức. Từ 1 chi bộ với 5 đảng viên năm 1945, đến nay Đảng bộ đã có 99 đảng bộ, chi bộ cơ sở, 757 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với trên 14 nghìn đảng viên. Đảng bộ huyện vinh dự là 1 trong 3 đảng bộ huyện đầu tiên của miền Bắc được Trung ương công nhận là Đảng bộ "4 tốt", là 1 trong 53 đảng bộ huyện được công nhận "Đảng bộ vững mạnh" đợt đầu của cả nước. Tháng 8/1967, Huyện uỷ Hải Hậu được Tỉnh uỷ công nhận là “Huyện uỷ 4 tốt” đầu tiên của tỉnh. Sự trưởng thành lớn mạnh của Đảng bộ thực sự là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong mọi hoàn cảnh trên quê hương Hải Hậu.
 


 

      Ghi nhận những đóng góp của nhân dân và cán bộ huyện Hải Hậu, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: 385 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". Huyện 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng vào các năm: 1978, 1999, 2003. 19 xã, thị trấn được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước; 4 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động các hạng; Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2002, Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2008, Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2012.
      70 năm đấu tranh chống xâm lược, xây dựng và bảo vệ quê hương, Đảng bộ huyện và Lực lượng vũ trang huyện không ngừng được củng cố và phát triển cả số lượng và chất lượng, vững về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức:
      - Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ Hải Hậu luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật Nhà nước trên cơ sở kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống vẻ vang của mảnh đất và con người, biến những giá trị tinh thần đó thành sức mạnh của thời đại để cải tạo thiên nhiên, chiến thắng xâm lược và xoá bỏ nghèo nàn, lạc hậu tiến lên văn minh hiện đại.
      - Ý thức ý nghĩa to lớn bài học đoàn kết của ông cha trong quá trình khẩn hoang, lập nghiệp; quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng "sự nghiệp cách mạng là của quần chúng"; bài học "lấy dân làm gốc" nên Đảng bộ luôn chăm lo xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo, trên dưới đồng lòng, tất cả vì sự nghiệp chung, tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
      - Đảng bộ Hải Hậu đã xác định rõ xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt trong mọi thời kỳ cách mạng: Trong xây dựng Đảng, nhiệm vụ hàng đầu là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó coi trọng cả hai yếu tố: Số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên, chú trọng những địa bàn trọng điểm về chính trị-kinh tế, quốc phòng-an ninh, vùng đông đồng bào có đạo, quần chúng là nữ công nhân lao động và trí thức... Thực tiễn đã qua khẳng định Đảng tin dân, dựa vào dân; dân tin Đảng, theo Đảng, bảo vệ Đảng, nơi nào tổ chức Đảng vững mạnh, cán bộ, đảng viên gương mẫu thì ở đó phong trào mọi mặt phát triển mạnh và ngược lại khi tổ chức Đảng yếu, đảng viên, cán bộ thiếu gương mẫu thì phong trào đi xuống.
      Xây dựng phong cách lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể thiết thực, sâu sát, chỉ đạo toàn diện, nắm vững trọng tâm, tập trung dứt điểm từng khâu, từng việc trong từng thời gian, coi trọng chỉ đạo điểm, quan tâm xây dựng điển hình. Nêu cao ý thức tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cấp trên và quần chúng; khiêm tốn học tập, cầu thị, sớm tiếp thu cái mới, khoa học công nghệ tiên tiến, đồng thời tranh thủ được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sự giúp đỡ của cấp trên và đơn vị bạn.
 


 

     Thời gian sẽ qua đi, nhưng những kinh nghiệm được rút ra từ lịch sử sẽ còn mãi mãi; đó là những bài học vô giá cho Đảng bộ huyện Hải Hậu trong lãnh đạo, chỉ đạo. Chỉ có hiểu đúng quá khứ mới biết được hiện tại và nắm chắc con đường đi tới. Nhìn vào những trang sử đã qua, chúng ta rất tự hào và tin tưởng vững chắc rằng với truyền thống vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Hậu nhất định sẽ phấn đấu vươn lên giành những thắng lợi mới trong sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá vì mục tiêu xây dựng Hải Hậu trở thành một huyện vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống văn hoá, mạnh về quốc phòng-an ninh- huyện nông thôn mới bền vững và phát triển.

Kim Luyên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Bóng đá 24h |  KQXSMB |  Lich Van Nien  |  Tin chuyển nhượng |  Quy trình SEO website 2017  |