news

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

(11:22, 08/02/2021)

    Chiều ngày 5/2/2021, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Quang Hưng – Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.
    Tham dự có Ông Trần Minh Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; bà Lưu Thị Nghiêm - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, các đồng chí thành viên ban bầu cử huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các ông, bà là lãnh đạo các tổ chức thành viên Mặt trận.
 


 

    Tại Hội nghị, Ủy ban bầu cử huyện đã thông qua dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị huyện được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để hội nghị làm căn cứ thảo luận.
    100% đại biểu có mặt tại hội nghị đã biểu quyết nhất trí với dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tổng số đại biểu HĐND huyện được bầu là 40 đại biểu được chia làm 8 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị bầu cử được bầu 5 đại biểu, số lượng người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện là 70 người.
 


 

    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ông Trần Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện nhấn mạnh: “Việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND huyện là khâu đầu tiên hết sức quan trọng trong các bước của quy trình hiệp thương để lập ra danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Từ đó, đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu, thành phần đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện”.

Trần Loan

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |