news

Hội nghị triển khai luật báo chí; tập huấn kỹ năng tiếp xúc, trả lời phỏng vấn trên báo chí

(06:08, 19/04/2017)

      Sáng ngày 18/4, tại Hội trường Nhà văn hóa huyện Hải Hậu, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai Luật báo chí, Nghị định số 09/2017/NĐ - CP quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tập huấn kỹ năng tiếp xúc, trả lời phỏng vấn trên báo chí cho các đồng chí thủ trưởng, phó thủ trưởng các cơ quan chuyên môn các huyện: Hải Hậu, Xuân Trường, Trực Ninh, Giao Thủy, Nghĩa Hưng và Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng đài truyền thanh các xã, thị trấn. Đồng chí Phạm Xuân Mai – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định; đồng chí Vũ Ngọc Trường – Phó Chủ tịch UBND huyện về dự và chỉ đạo Hội nghị.
 


 

      Tại Hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến, quán triệt sâu rộng cho công chức, viên chức các cơ quan báo chí, cá nhân trên địa bàn hiểu những nội dung cơ bản của Luật và Nghị định. Qua đó, sớm đưa những quy định của Luật và Nghị định vào thực tế của cuộc sống. Tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và điều hành của các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác phát ngôn thông tin cho báo chí. Đồng thời, tăng cường sự hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị và cơ quan báo chí nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Báo chí 2016 cùng các Nghị định, Thông tư liên quan đến hoạt động thông tin Báo chí, đặc biệt là Nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. 
      Các đại biểu tham dự cũng được đồng chí Phạm Xuân Mai – Phó Giám đốc sở Thông tin truyền thông tỉnh giới thiệu tóm tắt quá trình xây dựng và nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Báo chí 2016; quán triệt về nội dung Luật Báo chí 2016 và góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; quy hoạch báo chí địa phương; công tác quản lý, cấp phép các Trang thông tin điện tử và một số vướng mắc trong thực tiễn quản lý; hoạt động báo chí khi luật Báo chí năm 2016 có hiệu lực thi hành…

Phương Dung

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Bóng đá 24h |  KQXSMB |  Lich Van Nien  |  Tin chuyển nhượng |  Quy trình SEO website 2017  |