news

Hội nghị sơ kết phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển năm 2016, phát động phong trào thi đua năm 2017

(06:18, 19/04/2017)

      Sáng ngày 19/4, UBND huyện tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển” năm 2016, phát động phong trào thi đua năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Tìm – Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trần Văn Chinh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Văn Chiến – Tỉnh ủy viên – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện,  đồng chí Trần Minh Hải – Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại diện Sở NN&PT NT tỉnh, các đại biểu là thành phần được mời tham dự Hội nghị.
 


 

      Ngày 23/6/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 921/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Hải Hậu đạt chuẩn nông thôn mới, là huyện thứ 5 của cả nước được công nhận và là huyện đầu tiên có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn tồn tại, hạn chế là: Một số tiêu chí chưa vững chắc như: Thu nhập, vệ sinh môi trường, tỷ lệ phát triển dân số, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ lao động có việc làm,... làm ảnh hưởng đến chất lượng nông thôn mới. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2015- 2020, 2 Nghị quyết, 7 Đề án phát triển kinh tế- xã hội của huyện giai đoạn 2015- 2020. UBND huyện đã ban hành “Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển huyện Hải Hậu giai đoạn 2016- 2020”, trong đó có 11 tiêu chí xây dựng xóm, tổ dân phố nông thôn mới bền vững và phát triển trên địa bàn huyện Hải Hậu đã có 185 xóm, TDP đăng ký thực hiện năm 2016. Qua một năm thực hiện phong trào tại các xóm, TDP đăng ký đã huy động nhân dân đã đóng góp và ủng hộ trên 25,7 tỷ đồng và huy động trên 30.000 ngày công lao động làm vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên gia đình, đường làng ngõ xóm; tiếp tục duy tu, sửa chữa, nâng cấp và bổ sung trang thiết bị với tổng kinh phí là gần 6 tỷ đồng. Trong phong trào sáng hóa nông thôn, góp phần tạo cảnh quan nông thôn “sáng, xanh, sạch, đẹp”, nhiều xóm đã làm mới hệ thống điện chiếu sáng riêng biệt tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Điển hình như: Xóm Triệu thông A- Hải Bắc 180 triệu đồng, xóm 17- Hải Hưng 130 triệu đồng, xóm 10- Hải trung 100 triệu đồng, xóm Tây Ninh- Hải Chính 83 triệu đồng, xóm 6- Hải Đường 90 triệu đồng, xóm 11- Hải Nam 60 triệu đồng; xóm Trung- Hải Xuân 50 triệu đồng, xóm 1- Hải Tây 36 triệu đồng ... Tiếp tục duy tu, sửa chữa, nâng cấp và bổ sung trang thiết bị với tổng kinh phí là gần 6 tỷ đồng. Điển hình như các xóm, TDP: Xóm Đ- Hải Lý đầu tư 288 triệu đồng, xóm Tây Ninh- Hải Chính 253 triệu đồng, xóm 2- Hải Nam 147 triệu đồng, xóm 12- Hải Quang 160 triệu đồng, xóm 10- Hải Trung 150 triệu đồng ... Tiếp tục bồi trúc, mở rộng, nâng cấp đường thôn xóm với khối lượng 7.200 m3 bê tông, tổng kinh phí 6.480 triệu đồng. Điển hình như các xóm, TDP: Xóm 12- Hải Trung đầu tư 920 triệu đồng, xóm 4- Hải Sơn 336 triệu đồng, xóm 7C- Hải Phong 350 triệu đồng, TDP số 6- Thịnh Long 310 triệu đồng, xóm 6- Hải Đường 200 triệu đồng ... Toàn huyện có 437 km đường giao thông nội đồng được nâng cấp, làm mới trong năm 2016, trong đó có 168 km do 185 xóm, TDP đăng ký xây đựng nông thôn mới năm 2016 xây đựng với tổng kinh phí là 4.313 triệu đồng. Điển hình như các xóm, TDP: Xóm Ninh Giang- Hải Giang đầu tư 355 triệu đồng, xóm 10- Hải Dường 350 triệu đồng, xóm 2- Hải Lộc 289 triệu đồng, xóm 4- Hải Phúc 216 triệu đồng, xóm 11- Hải Phương 180 triệu đồng ...
      Kết quả năm 2016, toàn huyện có 168 xóm, TDP đạt NTM bền vững và phát triển. Trong đó đợt 1 có 5 xóm, TDP (sau khi được công nhận các xóm, TDP trên tiếp tục đầu tư nhân vật lực để duy trì nông thôn “sáng, xanh, sạch, đẹp”.  Xóm 8- Hải Tây đã đầu tư trên 170 triệu đồng để làm mới hệ thống điện chiếu sáng riêng biệt bằng đèn Led); Đợt 2 có 163/546 xóm, TDP được công nhận trong năm 2016. Có 15 xóm, TDP không đạt, do một trong các nguyên nhân: Số điểm tiêu chí số 7 (khuôn viên gia đình) hoặc tiêu chí số 8 (môi trường) đưới 80 điểm, tỷ lệ người sinh con thứ 3 trên 15%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên 7,5%, có người hộ khẩu tại địa phương bị xử lý án hình sự.
      Bên cạnh đó, các xã, thị trấn tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển năm 2016 với tổng kinh phí trên 136 tỷ đồng chủ yếu phục vụ, xây mới, tu sửa, nâng cấp cơ sở hạ tầng như trụ sở UBND, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, cầu cống... Tỷ lệ người sinh con thứ 3 là 14,5%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến 31/12/2016 đạt 79,22 %  dân số. Các xã, thị trấn có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cao như:  Thị trấn Yên Định 88%, Hải Thanh 87%, Hải Long và Hải Phúc 85%, Hải Quang 84%, Hải Phương 82% ...  Tỷ lệ hộ nghèo 5,82%, an ninh trật tự được giữ vững. 38 năm liên tục là điển hình văn hóa- thông tin cấp huyện của cả nước. Toàn huyện đã trồng trên 200 km đường hoa, làm mới 27 km hệ thống điện trên các tuyến đường được thắp sáng về đêm bằng bóng điện cao áp có hệ thống cột riêng biệt. Các xã, thị trấn triển khai tốt nội dung xây đựng xóm, TDP “sáng, xanh, sạch, đẹp” năm 2016 là: xã Hải Nam, Hải Lộc, Hải Tây, Hải Chính ...
 


 

      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện biểu dương, ghi nhận những kết quả các xóm, TDP đã được UBND huyện công nhận đạt nông thôn mới bền vững và phát triển năm 2016. Để thực hiện tốt kế hoạch xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển chung toàn huyện trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu:
        - Các cấp ủy Đảng, các cơ quan chuyên môn, các đoàn thể từ huyện đến xóm, TDP phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016- 2020; coi trọng và phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới với phương châm: “Dân biết, dân làm, dân giám sát và dân hưởng thụ”.
       - Đối với các xóm, TDP đã được công nhận năm 2016, UBND huyện tiến hành thẩm định lại các xóm, TDP đã đạt xóm, TDP nông thôn mới năm 2016. Các xóm, TDP đăng ký nông thôn mới năm 2017 sẽ thẩm định vào tháng 3/2018.
      Các xã, thị trấn đề nghị thẩm định đạt nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020 trong năm 2017 yêu cầu: có 100% số xóm, TDP có tỷ lệ hộ nghèo dưới 2% và có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 85% trở lên; có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; 100% số xóm, TDP đạt nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016- 2020.
      * Nội dung cụ thể:
      - Phát triển sản xuất tăng thu nhập và giảm hộ nghèo. Năm 2017 tổng sản phẩm bình quân trên đầu người đạt trên 39,79 triệu đồng. Giá trị thu nhập trên 1 ha đất canh tác 116 triệu đồng.
      - Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa trong khu dân cư. Thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang. Không còn tình trạng làm cỗ lấy phần, ăn cỗ lấy phần trong đám cưới; khóc thuê, khóc mướn trong đám tang. Giữ vững và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương.
      - Vận động người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế, phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2017 đạt 78,8% trở lên.
      - Thực hiện tốt công tác dân số, mức giảm tỷ suất sinh 0,25%o trở lên, tỷ lệ người sinh con thứ 3 dưới 14,4%.
      - Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo theo lộ trình hàng năm, năm 2017 giảm dưới 4,5%, đến năm 2019 còn dưới 2%.
      - Chỉnh trang khuôn viên trong cộng đồng dân cư, các đường dong, ngõ xóm,  cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”.
      - Hoàn thành bổ xung, điều chỉnh quy hoạch đất đai, quy hoạch khu thể thao, vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, vùng nuôi trồng thuỷ sản, cánh đồng mẫu lớn để đưa cơ giới vào sản xuất, quy hoạch làng nghề, quy hoạch khu công nghiệp… xây dựng khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư. Hoàn thành thành lập HTX thành viên theo Luật HTX năm 2012. Xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, các vùng sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường.
      - Tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất: Trụ sở, trạm y tế, nhà văn hóa, khu thể thao, đường giao thông …
      - Giữ vững tình hình an ninh trật tự.
      Cũng tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng xóm, TDP nông thôn mới bền vững và phát triển năm 2017”. Phấn đấu hết năm 2017 có 50% số xóm, TDP trên toàn huyện đạt tiêu chí “Xóm, TDP nông thôn mới bền vững và phát triển” và lựa chọn một số xã, thị trấn làm cơ sở xây dựng mô hình xã, thị trấn nông thôn mới bền vững và phát triển tiêu biểu, xem xét công nhận vào cuối năm 2017 đến đầu năm 2018.
 


 


 


 


 


 

      Tại Hội nghị đã công bố Quyết định và trao Bằng công nhận cho 163 xóm, TDP đạt nông thôn mới bền vững và phát triển đợt 2 năm 2016, 15 xóm, TDP đạt “Sáng, xanh, sạch, đẹp” năm 2016./.

 Kim Luyên – Như Xuân

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Bóng đá 24h |  KQXSMB |  Lich Van Nien  |  Tin chuyển nhượng |  Quy trình SEO website 2017  |