news

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 11 khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

(05:14, 20/04/2017)

      Sáng ngày 20/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tổ chức hội nghị lần thứ 11 nhằm báo cáo, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của huyện Quý I/2017, phương hướng nhiệm vụ Quý II/2017 và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Văn Tìm – Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.  
 


 

     Trong Quý I, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương: Ban hành 02 Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự; về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2017; 2 Thông tri về việc lãnh đạo đại hội Công đoàn và Đại hội Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023. Triển khai Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện và lực lượng vũ trang huyện Hải Hậu (6/1947- 6/2017). Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII); hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm các cơ quan khối Đảng, đoàn thể và tổ chức Hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2017. Mở 2 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 150 quần chúng; 1 lớp đảng viên mới cho 109 đảng viên. Đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng cho 2.278 đảng viên.
      Tình hình kinh tế - xã hội của huyện ổn định và có bước phát triển: Duy trì ổn định tổng diện tích lúa Xuân 10.041 ha. Giá trị tổng sản lượng ngành Thuỷ sản đạt 55,5 tỷ đồng, bằng 18,8% kế hoạch. Giá trị tổng sản lượng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 545,7 tỷ đồng, bằng 25,3% kế hoạch năm. Thu ngân sách huyện ước 204,5 tỷ đồng. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng xóm, tổ dân phố, cơ quan, gia đình văn hóa. Duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện. Đưa vào hoạt động Trang Thông tin điện tử của 35/35 xã, thị trấn. Thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách đối với người có công.  Tiếp nhận 2.067 hồ sơ, đã giải quyết xong 1.807 hồ sơ, trong đó trước hạn đạt 89,37%. Thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng. Tổ chức tiễn 410 thanh niên, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2017. Hoàn chỉnh và xuất bản cuốn Lịch sử Lực lượng vũ trang huyện Hải Hậu giai đoạn 1947-2017. Tiếp tục giải quyết chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng. Phát hiện, xử lý hành chính trên 700 đối tượng vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phạt nộp kho bạc 520 triệu đồng. Đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển" giai đoạn 2016-2020. Tổ chức thẩm định 185 xóm, tổ dân phố đăng ký công nhận đạt nông thôn mới bền vững và phát triển đợt 2 năm 2016.
     Tại hội nghị đã trình Dự thảo sửa đổi Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ khóa XXVI; Dự thảo Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Dự thảo Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử và triển Khai kế hoạch số 22 về bổ sung rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; nhiệm kỳ 2020 - 2025.
      Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tiến hành thảo luận phân tích đánh giá những kết quả đạt được trong quý I/2017, đồng thời có những ý kiến đề xuất xây dựng hoàn chỉnh các văn bản báo cáo trong năm 2017, phương hướng nhiệm vụ quý II/2017. Tập trung vào các vấn đề: Tuyển công chức xã đạt chỉ tiêu đề ra; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, trong đó trọng tâm là vấn đề bảo đảm an ninh trật tự; vấn đề liên quan đến cải cách hành chính; công tác quy hoạch cán bộ đoàn thể còn gặp nhiều khó khăn và khó khăn trong xếp loại Tổ chức cơ sở Đảng ở cơ sở... Đồng chí Trịnh Văn Năm – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã tiếp thu và trả lời các ý kiến của đại biểu xung quanh các Dự thảo Quy chế tại hội nghị.
 


 

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tìm – Bí thư Huyện ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả Đảng bộ và nhân dân trong huyện đạt được Quý I/ 2017. Trong đó, đã triển khai xây dựng 6 cụm công nghiệp thu hút nhiều lao động. Hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, tại hội nghị Sơ kết phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển năm 2016; UBND huyện đã trao Bằng công nhận  xóm, TDP nông thôn mới bền vững và phát triển đợt 2 năm 2016 cho 163 xóm (TDP) nâng tổng số là 168 xóm, TDP đạt tiêu chí và có 15 xóm, TDP đạt “Sáng, xanh, sạch, đẹp” năm 2016.
     Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu:
      * Công tác xây dựng Đảng: cần đẩy mạnh tuyên truyền các ngày Kỷ niệm, tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện và lực lượng vũ trang huyện (6/1947-6/2017). Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Quán triệt thực hiện Quy định số 345-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc "Luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý". Hoàn thành tổng kết Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và sơ kết Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW ngày 12/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về "Nội dung sinh hoạt chi bộ". Tổ chức tốt Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2017; Hội thi báo cáo viên giỏi, chọn dự thi ở tỉnh. Mở các lớp đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch; xét duyệt, kết nạp đảng viên mới đợt 19/5/2017.
      - Tiếp tục xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng; cá nhân thực hiện kế hoạch tu dưỡng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Triển khai, quán triệt thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản". Kế hoạch số 22 của Huyện ủy về bổ sung rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; nhiệm kỳ 2020 – 2025.
      - Chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND huyện, xã giữa năm. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung vận động, tuyên truyền cán bộ, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Phối hợp giúp đỡ Ban Đoàn kết Công giáo huyện tổ chức Đại hội Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2017-2022.
      * Về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng cần tập trung: Chỉ đạo tập trung chăm sóc, theo dõi sâu bệnh, chủ động phòng trừ kịp thời bảo vệ an toàn dàn lúa Xuân. Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổng kết sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2016, triển khai công tác năm 2017.
      - Tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai công tác năm 2017; thành lập Ban Chỉ huy công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và triển khai diễn tập công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017. Xác định trọng điểm phòng chống thiên tai, theo dõi diễn biến của thời tiết, tăng cường kiểm tra hệ thống đê, kè, cống, tu sửa kịp thời sạt lở, đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão.
      - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng xóm, tổ dân phố nông thôn mới bền vững và phát triển; chỉ đạo chọn xã, thị trấn làm điểm xây dựng xã, thị trấn nông thôn mới bền vững và phát triển.
      - Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung chỉnh lý hồ sơ địa chính sau dồn điền đổi thửa. Thẩm định, phê duyệt phương án xử lý đối với những trường hợp sử dụng đất không hợp pháp. Hoàn thiện hồ sơ tổ chức giao đất thực địa cho các hộ trúng đấu giá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân theo quy định.
      - Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ học kỳ II năm học 2016-2017. Chỉ đạo kiểm tra chất lượng cuối năm và tổng kết năm học các cấp học; chuẩn bị các điều kiện tổng kết nhiệm vụ giáo dục - đào tạo năm học 2016-2017. Chỉ đạo xây dựng trường học đạt chuẩn mức độ 2 và trường “xanh - sạch - đẹp - an toàn” theo kế hoạch.
      - Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách người có công theo quy định. Chỉ đạo triển khai giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường dạy nghề, đào tạo nghề, tìm kiếm nghề mới, cho vay vốn, giải quyết việc làm cho người lao động.
       - Tiếp tục nắm tình hình hoạt động của người nước ngoài, hoạt động của các tôn giáo. Tổ chức đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác phát hiện, đấu tranh xử lý kiên quyết các loại tội phạm.
      - Chủ động nắm tình hình nội bộ nhân dân, thường trực tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định./.

Phương Dung

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Bóng đá 24h |  KQXSMB |  Lich Van Nien  |  Tin chuyển nhượng |  Quy trình SEO website 2017  |