news

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2018

(03:41, 28/05/2018)

      Sáng 28/5/2018 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Hải Hậu tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 là Bí thư chi bộ, Trưởng xóm (TDP) năm 2018.
 
 

      Tham gia lớp bồi dưỡng quốc phòng an ninh (QP-AN) có 120 học viên là Bí thư chi bộ, Trưởng xóm (TDP). Các đối tượng sẽ được tìm hiểu 7 chuyên đề, như: Chuyên  đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của luật Quốc Phòng, An ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, pháp lệnh dự bị động viên; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

      Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4 sẽ kết thúc vào ngày 31/5/2018 tới.

                                                                                           Trần Là

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |