news

Hải Trung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

(07:52, 03/04/2014)

Trong quá trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, việc thực hiện nếp sống văn minh (NSVM) trong việc cưới, việc tang và lễ hội được Đảng ủy, UBND xã Hải Trung (Hải Hậu) tập trung chỉ đạo với những biện pháp hữu hiệu, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa của nhân dân.

Gia đình cụ Trần Quang Chiêu (86 tuổi) ở xóm 14 xã Hải Trung là gia đình gương mẫu thực
hiện Nếp sống văn hóa

Năm 2013, Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng và ban hành quy chế mới về thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Ban vận động xây dựng hương ước xóm triển khai sửa đổi hương ước cũ để phù hợp với quy chế. Đến nay, cả 19 xóm trong xã đều đã hoàn chỉnh hương ước, trong đó có quy định cụ thể về thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội theo quy chế NSVM của xã. Để tạo chuyển biến nhận thức trong nhân dân, công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện theo quy chế NSVM và hương ước xóm được quan tâm. Các ngành, đoàn thể quan tâm đẩy mạnh các nội dung quy ước NSVM trong việc cưới, việc tang và lễ hội vừa phù hợp với phong tục tập quán địa phương vừa đúng quy định pháp luật nên được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực, tự giác thực hiện. Cán bộ, đảng viên luôn tiên phong thực hiện và vận động gia đình thực hiện, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Các tập tục lạc hậu trước đây từng bước bị xoá bỏ, bước đầu hình thành những nét văn hoá phù hợp với xã hội hiện đại. Cụ thể, trong việc cưới, xu hướng đơn giản hoá các thủ tục trong tổ chức lễ cưới ngày càng phổ biến, bảo đảm vui tươi, tiết kiệm, phù hợp điều kiện của gia đình, địa phương. Nạn tảo hôn không còn, lễ đăng ký kết hôn và trao giấy chứng nhận kết hôn được thực hiện đúng theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình. Đặc biệt, thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, trong lễ cưới, xã vận động các gia đình không sử dụng thuốc lá để tiếp khách. Đầu năm 2014, đám cưới của anh Nguyễn Bá Ngọc và chị Hoàng Thị Ngọ ở xóm 10 được hai gia đình nhất trí tổ chức gọn nhẹ với các thủ tục cần thiết trước sự chứng kiến của gia đình, chính quyền và nhân dân theo quy chế NSVM. Đồng chí Phạm Trọng Tuệ, Bí thư chi bộ xóm 10 cho biết: “Từ khi thực hiện quy định về NSVM trong việc cưới, nhiều gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn đã bớt vất vả trong việc lo các thủ tục cưới xin và làm cỗ, vừa tiết kiệm kinh tế lại vừa đảm bảo thuận tiện cho hai bên gia đình…”. Các đám tang trong xã đều được tổ chức trang trọng, chu đáo, tiết kiệm. Các hủ tục lạc hậu và mê tín dị đoan trước đây đều được loại bỏ. Ban văn hóa xã phối hợp với thôn, xóm và gia đình thống nhất với đội nhạc tang về nội dung, thời gian cử hành nhạc, tránh ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng... Đến nay, xã đã có 14/19 xóm được công nhận xóm văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87%; các hoạt động văn nghệ, TDTT được phát triển sâu rộng trong từng thôn, xóm, góp phần tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Hiện tại, xã Hải Trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang để các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tự giác thực hiện. Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã hằng năm xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể; căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương hướng dẫn cơ sở thôn, xóm tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh quy ước, hương ước cho phù hợp yêu cầu phát triển của đời sống xã hội./.

Nguồn Báo Nam Định

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |